Νέο ΔΣ της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης
Source: Ελληνική Αεροπορική Ένωση
25/11/2019

Κατά τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 25.11.2019, το νέο ΔΣ της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Παπαθεοδώρου Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Σωτηριάδης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Αδαμίδης Παναγιώτης
Ταμίας: Αργύρης Χαρίδημος
Μέλη:
Καλόφωνος Αντώνης
Κέπετζης Δημήτρης
Σταυλάς Ιωάννης
Αναπληρωματικό Μέλος:
Τσούκα Δέσποινα© 11aviation publications
® all rights reserved